Σύνδεσμοι

Γενική γραμματεία Υπουργείου Οικονομικών ( Δημοσίων Εσόδων ) www.gsis.gr

Ίδρυμα κοινωνικών ασφαλίσεων www.ika.gr

Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών ( ΟΑΕΕ) www.oaee.gr

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού www.oaed.gr

Εθνικό Τυπογραφείο www.et.gr

Υπουργείο Ανάπτυξης – Γραμματεία Επενδύσεων και ανάπτυξης www.ependyseis.gr

Επιμελητήριο Καβάλας www.kcci.gr

Επιμελητήριο Σερρών www.serreschamber.gr

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης www.ebeth.gr

Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο www.grhotels.gr

Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος www.oe-e.gr