Εργατικών - Ασφαλιστικών

Ολοκληρωμένες λύσεις υπολογισμού μισθοδοσίας.

Κατάρτιση και υποβολή Α.Π.Δ.

Κατάρτιση και Υποβολή όλων των εντύπων για τον ΟΑΕΔ και την Επιθεώρηση Εργασίας.

Υπολογισμοί αυτόματα μισθών - ημερομισθίων, υπερωριών νυχτερινών κτλπ.

Αποστολή online μέσω e-mail όλων των Μισθοδοτικών καταστάσεων.

Ατομικές συμβάσεις προσωπικού.

Παρακολούθηση και υπαγωγή σε προγράμματα Επιδότησης κόστους Προσωπικού του ΟΑΕΔ.